Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Hace 10 horas · Ana Karenina, Zhuljeta, Violeta dhe Carmen. Katër gratë më të njohura të artit për tragjedinë, madhështinë dhe dashurinë bëhen pjesë e të njëjtës shfaqje në Tiranë. Të martën dhe të mërkurën në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit në skenë ngjitet baleti “Fatalita” me koreografi të koreografit të shquar italian, Toni Candeloro.

  1. Otras búsquedas realizadas