Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 5 resultados de búsqueda

  1. Hace 15 horas · Carve your own clever path to vengeance in the critically acclaimed adventure from developer FromSoftware, creators of Bloodborne and the Dark Souls series. Explore late 1500s Sengoku Japan as you come face to face with larger than life foes in a dark and twisted world.

  2. Hace 15 horas · Explore late 1500s Sengoku Japan as you come face to face with larger than life foes in a dark and twisted world. Unleash an arsenal of deadly prosthetic tools and ninja abilities while you blend stealth, vertical traversal and visceral head to head combat in a bloody confrontation. Take Revenge. Restore Your Honour.

  3. Hace 15 horas · Karanlık ve çarpık bir dünyada gerçeküstü düşmanlarla yüzleşirken Japonya'da 1500'lü yılların sonlarına denk gelen Sengoku dönemini keşfet. Ölümcül protez silahlarını ve güçlü ninja yeteneklerini kullanırken kanlı çatışmalarda gizlice yaklaşma, çaprazlama vuruş ve içgüdüsel bire bir çarpışma becerilerini hayata geçir.