Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Dalton has actively embraced an innovative and progressive tradition for approximately 100 years. Read an introduction from Head of School José M. De Jesús; learn about Dalton's history and founder Helen Parkhurst's Education on the Dalton Plan; view Dalton's mission and values, including the School's intentional commitment to establishing equity and diversity, and review Dalton's most ...

  2. Dalton has actively embraced an innovative and progressive tradition for approximately 100 years. Read an introduction from Head of School José M. De Jesús; learn about Dalton's history and founder Helen Parkhurst's Education on the Dalton Plan; view Dalton's mission and values, including the School's intentional commitment to establishing equity and diversity, and review Dalton's most ...

  3. 1 de ene. de 2014 · DSHK Admissions Admissions Thank you for your interest in Dalton School Hong Kong; a child-centered, dual-language community of global minded learners and thinkers.We live our motto and take the lead in our pursuit of life-long learning: “I am not led, I lead.”Dalton School Hong Kong admits and welcomes applications from students…

  4. Daltononderwijs. De vraag wat daltononderwijs is en wat er in het daltononderwijs anders is dan in andere traditionele vernieuwingsscholen zoals Montessori, Jenaplan, Freinet en de Vrije School is begrijpelijk, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Parkhurst zelf vertelde wat daltononderwijs allemaal niet is: ‘Dalton is no method, no ...

  5. Daltonschool De Lotus. Nieuwsgierig naar onze school? Zoek je een geschikte school voor jouw kind? Naast de schoolwandelingen van Schoolinjebuurt ( https://schoolinjebuurt.gent.be/hulp) organiseren we drie infomomenten: Maandag 5 februari 2024 - 16.30 uur tot 17.30 uur. Maandag 5 februari 2024 - 18.00 uur tot 19.00 uur.

  6. Daarna volgden enkele scholen in Engeland. In Nederland startte de eerste daltonschool in 1928. De naam ‘dalton’ komt van het plaatsje Dalton in Massachusetts (VS), waar Parkhurst lesgaf toen zij haar pedagogische visie ontwikkelde. Licentie Een school mag zich niet zomaar daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een daltonlicentie ...

  7. De visie. ‘De opbrengst, dat ben ik’. Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden ...